تدریس تصویری جزا احمد غفوری

سری تدریس قانون مجازات اسلامی توسط احمد غفوری که برخلاف آموزش قبلی که در قانون تایم قرارداده شد به صورت تصویری قرارداده میشود

بزودی…

قانون تایم
ارسال دیدگاه