کتاب دوجلدی شرح جامع حقوق مدنی دکترتوکلی

در خصوص قانون مدنی کتب بسیاری نوشته شده است که در این بین کتابهای  دکتر توکلی جایگاه ویژه ای بین حقوقدانان دارد که در این پست به بررسی ...

ادامه مطلب

تدریس کامل تحریر الوسیله دکتر محمدتبار رایگان

متقاضیان شرکت در آزمون وکالت مرکز وکلا بجای منبع اصول فقه منبعی دارند تحت عنوان تحریر الوسیله که مولف کتاب امام خمینی رحمت الله علیه هس...

ادامه مطلب