نقد حقوقی فیلم سینمایی قسم اثر محسن تنابنده

فیلم سینمایی قسم اثر محسن تنابنده در سال 1397اکران شد و بحث های حقوقی پیچیده ای پیرامون آن مطرح شد در فیلم سکانسی درباره بحث قسامه م...

ادامه مطلب