تدریس کامل تحریر الوسیله دکتر محمدتبار رایگان

متقاضیان شرکت در آزمون وکالت مرکز وکلا بجای منبع اصول فقه منبعی دارند تحت عنوان تحریر الوسیله که مولف کتاب امام خمینی رحمت الله علیه هس...

ادامه مطلب