همین حالا پکیج قوانین صوتی آفلاین را دریافت کنید

متن و pdf قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت

احمد خراماناحمد خرامان
423 بازدید

قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت

محیط زیست و جنگل بانی

ماده١ـ مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان ھای حفاظت در دستگاھھای اجرائی
تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می شوند، صرفاً در خصوص بندھای (١) ،(٢ (و (٣ (ماده (٣ (قانون به کارگیری سلاح توسط
مأمورین نیروھای مسلح در موارد ضروری مصوب ١٣٧٣/١٠/١٨ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت ھای سازمانی خود را
دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت ھای کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون
فوق الذکر می باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران
خسارت، مشمول قانون مذکور است.

تبصره١ـ به کارگیری سلاح در خصوص بند (۴ (ماده (٣ (قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروھای مسلح در موارد ضروری در
صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (٣ (ماده (٣ (و ماده (٧ (قانون مذکور، از ھیچ طریق دیگری مانند
به کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره٢ـ دادسراھا و دادگاھھا مکلفند پرونده ھای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند

 

ماده٢ـ دستگاھھای اجرائی ذی ربط موضوع ماده (١ (این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان
ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت ھای خود در قبال شھادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو،
ازکارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن بیمه نمایند.

تبصره ـ در مواردی که دستگاھھای اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت ھای سازمانی از افرادی غیر از
مأموران یگان حفاظت استفاده می نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به
پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

ماده٣ـ آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (١٣ (و (١۴ (قانون به کارگیری سلاح توسط
نیروھای مسلح در موارد ضروری مصوب ١٣٧٣/١/١٨ به مشمولان این قانون و ھمچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنھا، ظرف مدت
شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با ھمکاری ستاد کل نیروھای مسلح و حسب مورد با ھماھنگی
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جھاد کشاورزی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ھمه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنھاد سازمان حفاظت
محیط زیست و وزارت جھاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

دسته بندی وبلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
سبد خرید خالی است.
ورود به سایت