جدول محاسبه تعرفه حق الوکاله ابلاغی سال 99

احمد خرامان احمد خرامان
29 بازدید
  • حق الوکاله در دعاوی حقوقی
 موضوعحق الوکالهشماره ماده
1در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است10% بهای خواسته9
2در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث خواسته یا بهای آن قطعی نیست: 9
الف: تا 500 میلیون8% بهای خواسته
ب: نسبت به مازاد 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال 7% بهای خواسته 
پ: نسبت به مازاد 2 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال 5% بهای خواسته
ت: نسبت مازاد 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال 4% بهای خواسته
ث: از 30 میلیارد ریال به بالا3% بهای خواسته
دعاوی منتج به نتایج زیر12
 الف: قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن1/4 حق الوکاله مرحله نخستین 
 ب: قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن1/2 حق الوکاله مرحله نخستین 
 پ: قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا تمام حق الوکاله
 ت: قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن1/4 حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
 ث: قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن1/2 حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
 ج: اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراضحداقل یک میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال
 *در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهویتمام حق الوکاله آن مرحلهتبصره ماده 12
4حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی13
الف: مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و امور حسبیحداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال
ب: دعاوی با خواسته غیرمالی یا مواردی که تعیین خواسته به موجب قانون لازم نیستحداقل چهار میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال

حق الوکاله دعاوی کیفری

 موضوع حق الوکاله شماره ماده 
5
 
الف: جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:  14
 1: جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیری درجه 1حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 2 میلیارد ریال 
 2: جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه دو و سهحداقل 30 میلیون ریال و حداکثر 1 میلیارد ریال 
 3: دیگر جرایم حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال
 ب: جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو، نظامی دو و اطفال و نوجوانان
 1: جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات، تعزیر درجه 4 و 5حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال 
2: جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 6حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال
3: دیگر جرایمحداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال
 پ: اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل 1 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال
ت: فرجام خواهی کیفریف تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفریحداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال
ث: دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت کنندحداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال
*فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عموی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها50% کل حق الوکالهتبصره 1 ماده 14
*فرایند تحقیق در دادگاه بدوی30% کل حق الوکاله
*فرایند تحقیق در دادگاه تجدیدنظر20% کل حق الوکاله
*اگر رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده می شود. اگر رسیدگی در مرحله بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر در مرحله بدوی پرداخت می گردد
*در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله این مرحله نیز اضافه خواهد شد.تبصره 2 ماده 14
* در صورتی که پرونده دارای چد موضوع اتهامی باشد ملاک، تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود.تبصره 3 ماده 14

سایر موارد

 موضوع حق الوکاله شماره ماده 
6وکالت در پرونده‌های تسخیری2 برابر حداقل تعرفه  8
وکالت در شورای حل اختلاف معادل مرحله نخستین 15
وکالت در اعتراض به رأی شورا در محاکم دادگستری معادل مرحله تجدیدنظر 
8وکالت در دیوان عالی کشور (دعاوی مالی و غیرمالی) و همچنین اعتراض به آراء کیفری که مرجع آن دیوان عالی کشور است. معادل مرحله تجدیدنظر16 و 17 
9وکالت پس از نقض رأی 1/2 حق الوکاله پیش از نقض رأی18 
10وکالت در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسراهای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی حداکثر 20 میلیون ریال19
11وکالت در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال 20
وکالت در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب 1369حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 20 میلیون ریال
12وکالت در دعاوی حقوقی، شکایت در دیوان عدالت اداری یا سازمان تعزیرات حکومتی60% مرحله بدوی/ 40% مرحله تجدیدنظر21
13وکالت در پرونده های داوری یا دعاوی منتج به صلح و سازشحق الوکاله کل دعوا23
14وکالت در امور اجرایی نظیر اجرای احکام حقوقی یا ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشورحداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 2% محکوم به یا مورد اجرا نسبت به دیگر موارد حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال25
15حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد26
الف: اموری از قبیل تنظیم دادخواست و شکوائیه و لایحه دفاعیه و اظهارنامهحداکثر 50 میلیون ریال
ب: مشاوره به ازای هر ساعتحداقل 500 هزار ریال و حداکثر 5 میلیون ریال
پ: صرف مطالعه پرونده توسط وکیلحداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال
16حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.27
17حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ 10 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال است.28
18مأموریت و هزینه سفر31
 – داخل استان برای هر روز1 میلیون و 500 هزار ریال
– خارج استان برای هر روز3 میلیون ریال
– خارج کشورهم‌طراز مدیران کل
دسته بندی وبلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
سبد خرید خالی است.
ورود به سایت